Начало / Новини / Руджеро Тасо и Роко Романели са одобрени за...

Руджеро Тасо и Роко Романели са одобрени за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които одобрява Руджеро Тасо и Роко Романели за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД,  гр. София. Одобрена е и Луиза Колони за член на Съвета на директорите на същото дружество.
Пълния текст на решенията №769, №770 и №771 може да намерите в раздел „Административни документи”.