Начало / Новини / Ростислав Банчев е одобрен за прокурист на „Астра Инвестмънт” АД

Ростислав Банчев е одобрен за прокурист на „Астра Инвестмънт” АД

Кирил Желев, член на КФН, заместващ заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Ростислав Банчев за прокурист на „Астра Инвестмънт” АД, избран с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на 15.05.2009 г.

Пълния текст на решение 533 може да намерите в раздел „Документи”.