Начало / Новини / Ризърв Инвест (Кипър) ООД получи разрешение...

Ризърв Инвест (Кипър) ООД получи разрешение за придобиване на 84,6 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество „Лукойл Гарант - България” АД

Г-н Бисер Петков, заместник - председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешение на Ризърв Инвест (Кипър) ООД /Reserve Invest (Cyprus) Limited/ за придобиване на 84,6 на сто от акциите  на пенсионноосигурителното дружество  „Лукойл Гарант - България” АД.
Разрешението се дава по чл.121ж, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за придобиване на пряко акционерно участие в капитала на ПОД „Лукойл Гарант - България” АД. Ризърв Инвест (Кипър) ООД възнамерява да придобие 4 230 броя акции всяка с номинал 1 000 лв.

Пълния текст на решение 335 може да намерите в раздел «Документи».