Начало / Новини / “Рила-Боровец” АД се отписва от водения от КФН регистър

“Рила-Боровец” АД се отписва от водения от КФН регистър

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде решение, с което отписва от публичния регистър “Рила-Боровец” АД, к.к.„Боровец” и издадената от дружеството емисия акции в размер на 156 213 лева, разпределена в 156 213 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Решение 737 може да намерите в раздел "Административни документи".