Начало / Новини / Резултати от проверка на КФН във връзка със съмнение за пазарна манипулация

Резултати от проверка на КФН във връзка със съмнение за пазарна манипулация

Във връзка с възникнало съмнение за необичайна промяна в цената на акциите на публично дружество е извършена проверка от управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН. Установено е, че физическо лице, сключвайки сделки с 1 до 3 броя акции на споменатото дружество, води до необичайно повишение в цената на акциите му. С оглед на това, че е нарушена разпоредбата на чл. 161, ал. 1, предл. 4 от ЗППЦК, на виновното лице е съставен акт за установяване на административно нарушение.