Начало / Новини / Резултати от промяна на участието и прехвърляне...

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 56 954 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 47 058 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 118 897 454 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2017 г., са общо 148 958. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 381 833 555 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица/ Статистика/ Осигурителен пазар/ Статистика и анализи.