Начало / Новини / Резултати от промяна на участието и прехвърляне...

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2019 г.


    Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2019 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
    През четвъртото тримесечие на 2019 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 63 309 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
    Общо 55 957 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2019 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 202 877 550  лв.
    Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2019 г. са общо 217 500. Общият размер на прехвърлените средства за тези лица е 722 337 153 лв.
    Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2019 г. може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2019.