Начало / Новини / Резултати от промяна на участието и прехвърляне...

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2012 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 27 785 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 23 444 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2012 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 38 473 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2012 г. са общо 32 038. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 54 562 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” - http://www.fsc.bg/2012-bg-790