Начало / Новини / Резултати от промяна на участието и прехвърляне...

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2010 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През първото тримесечие на 2010 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 42 628 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 38 927 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2010 г., са променили участието и са прехвърлили средства в  друг пенсионен фонд от съответния вид. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е 35 279 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за първото тримесечие на 2010 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2010 г.