Начало / Новини / Резултати от приключила проверка на ИП „Капман” АД

Резултати от приключила проверка на ИП „Капман” АД


В резултат на извършена проверка на дейността на „Капман” АД е  установено нарушение на Наредба № 38:
Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение, както следва:
- 2 акта на основание чл. 77, ал. 3 от Наредба № 38. Нарушението се отнася до извършване на дейности от лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38, спрямо които същото е осъществявало контрол;
- 2 акта на основание чл. 78, ал. 3, във връзка с ал. 4 от Наредба № 38. Нарушението се отнася до извършване на формална проверка на документите към Договори за брокерски услуги от служители на отдела за вътрешен контрол и липсата на констатиране на несъответствия с разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от Наредба № 38.

С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на  Наредба № 38, на „Капман” АД са отправени препоръки.