Начало / Новини / Резултати от приключена проверка на „Ейч Ви...

Резултати от приключена проверка на „Ейч Ви Би Банк Биохим”АД в качеството й на инвестиционен посредник

В резултат на извършена проверка на дейността на „Ейч Ви Би Банк Биохим”АД са отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение по Наредба № 1, по който все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване. Нарушението се отнася до неспазен срок на уведомяване от страна на „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД за настъпила промяна в  лицата, оправомощени да представляват и управляват.