Начало / Новини / Резултати от извършена проверка в ПОАД “ЦКБ – СИЛА” АД

Резултати от извършена проверка в ПОАД “ЦКБ – СИЛА” АД

 Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор през м. април 2003 г. приключи пълна документална проверка в ПОД “ЦКБ – СИЛА” АД, обхващаща цялостната дейност на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове за периода от 01.05.2002 г. до 29.02.2004 г. При проверката бяха установени административни нарушения на нормативните актове по допълнителното пенсионно осигуряване, за които през м. май 2004 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде четири наказателни постановления, с които бяха наложени глоби на изпълнителните директори на дружеството в общ размер на 1200 лева. Наказателните постановления са влезли сила и наложените глоби са платени.