Начало / Новини / Резултати от изпита за професионална квалификация...

Резултати от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 22.08.2015 г.

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28/10 май 2006 г. за условията за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 22.08.2015 г., както следва:

 

 

Три имена 

 

 

Издържал/ Неиздържал

1.  Татяна Константинова Георгиева

издържала

2.  Владимир Атанасов Балабанов

издържал

3.  Росен Красимиров Георгиев

издържал

4.  Христина Иванчева Величкова

неиздържала

5.  Наталия Миланова Милева

издържала

6.  Симеон Кирилов Дървингов

издържал

7.  Емил Димитров Панчев

издържал

8.  Борислав  Станиславов Василев

издържал

9. Васил Йорданов Петров

неиздържал