Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2020 г. е 4 786 235 души, като нараства спрямо 31.03.2019 г. с 1,96 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 001 188 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 6,55 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 51 127 хил.лв. и се увеличават с 2,89 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2020 г. е в размер на 9 375 хил.лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи.