Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2018 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2018 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2018 г. е 4 616 912 души, като нараства спрямо 31.03.2017 г. с 2,57 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12 798 191 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 13,63 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие  на 2018 г. възлизат на 47 620 хил.лв. и нарастват с 13,58 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2018 г. е в размер на 17 387 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2018 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2018 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи/2018.