Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2008 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2008 г. в трите вида пенсионни фондове.
Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 31.03.2008 г. е 3 491 583 души, като нараства спрямо 31.03.2007 г. със 7,34 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,76 на сто, в професионалните - 84,83 на сто, а в доброволните - 57,87 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33,7 г., в професионалните – 42 г. и в доброволните – 46,1 г.
Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове към 31.03.2008 г. е 2 278 263 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2007 г. регистрира ръст от 36,91 на сто. Спрямо 31.12.2007 г. обаче, нетните активи на пенсионните фондове намаляват с 40 116 хил.лв. или с 1,73 на сто. Отрицателен тримесечен прираст на нетните активи на пенсионните фондове се наблюдава за първи път от началото на пенсионната реформа у нас и отразява ефекта от намалението на цените на финансовите инструменти, търгувани на фондовите борси в страната и по света.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2008 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2008 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.