Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2008 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2008 г.
В обявените резултати на пенсиоонноосигурителните дружества към 30.06.2008 г. за първи път са включени данни за лицензираното през първото тримесечие на годината пенсионноосигурително дружество „Пенсионноосигурителен институт” АД. Към края на полугодието това дружество все още не управлява пенсионни фондове.
За първи път се оповестяват и данни за доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС). През второто тримесечие на годината ДПФПС „ДСК-Родина” стартира своята дейност, след като пое за управление 2 професионални схеми.
Към 30.06.2008 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - е 3 544 185 души. Спрямо 30.06.2007 г. общият брой на осигурените лица е нарастнал с 244 734 души или със 7,42 на сто.
Общият размер на нетните активи, акумулирани в пенсионните фондове, към 30.06.2008 г. е 2 390 097 хил. лв. и в сравнение с края на първото полугодие на 2007 г. отбелязва ръст от 29,05 на сто. От началото на текущата година общият размер на нетните активи на пенсионните фондове се е увеличил с 3,09 на сто, като в същото време нетните активи на доброволните и на професионалните фондове са намалели съответно с 8,96 на сто и 2,76 на сто. 
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2008 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2008 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Осигурителен пазар”, “Статистика и анализи” за 2008 г.