Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2020 г. е 4 809 530 души, като нараства спрямо 30.09.2019 г. с 1,62 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 16 460 959 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 8,33 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2020 г. възлизат на 156 444 хил. лв. и се увеличават с 6,04 на сто в сравнение с отчетените приходи за деветмесечието на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2020 г. е в размер на 45 593 хил. лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.