Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2010 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2010 г. е 3 856 344 души, като нараства спрямо 30.09.2009 г. с 3,19 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,22 на сто, в професионалните – 85,27 на сто, в доброволните – 58,33 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,61 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,2 г., в професионалните – 42,9 г., в доброволните – 47,1 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,3 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2010 г. възлизат на 3 724 668 хил. лв. и в сравнение с края на деветмесечието на 2009 г. нарастват със 783 686 хил.лв. или с 26,65 на сто. Нетните активи на универсалните пенсионни фондове към 30.09.2009 г. достигат 2 684 135 хил.лв., на професионалните – 494 274 хил.лв., а на доброволните – 543 609 хил.лв. С най-малък размер са нетните активи, натрупани в доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми – 2 650 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2010 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.