Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2005 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2005 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2005 г. възлизат на 1 019 085  хил. лв., което представлява нарастване с 336 668 хил. лв. или с 49,33 на сто спрямо натрупаните за деветмесечието на 2004 г. активи  в размер на 682 417 хил. лв. Към 30.09.2005 г. броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 2 905 344 лица, което представлява ръст от 10,21 на сто спрямо осигурените 2 636 090 лица към края на месец септември на 2004 г. Пенсионноосигурителните дружества приключват  деветмесечието на 2005 г. с общи приходи в размер на 23 056 хил. лв., което представлява нарастване със 6 882 хил.лв. спрямо 30.09.2004 г., когато приходите възлизат на 16 174 хил. лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през деветмесечието на 2005 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар".