Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2004 г.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2004 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за  2004 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор”. Общата сума на нетните активи към 31.12.2004 г., набрани от трите вида пенсионни фонда - универсален, професионален и доброволен - възлиза на 787 414 хил. лв, което в сравнение с края на 2003 г. бележи ръст с 54,2 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства с 18,4 на сто и достига 2 716 367 души в края на отчетната година.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2004 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар"