Начало / Новини / Резултати от дейността на застрахователните...

Резултати от дейността на застрахователните компании за първото тримесечие на 2004 г.

Отчетите за първото тримесечие на застрахователните компании бяха обобщени от управление "Застрахователен надзор" към Комисия за финансов надзор. Премийният приход по общо застраховане е 187 092  хил.лв., което е 37,72% прираст в сравнение с първото тримесечие на 2003 г., а в животозастраховането премийният приход е 19 930 хил. лв., което е 36,58 % прираст в сравнение със същия период на миналата година. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 50 237 хил. лв., а по животозастраховане са изплатени суми и обезщетения в размер на 9 394 хил. лв. - съответно с 22,26% и 3,38% повече спрямо първо тримесечие на 2003 г.
Статистика за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2004 година може да намерите в раздел "Публикации" - "Статистика и анализи", "Статистика на застрахователния пазар", "Статистическа информация".