Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 5 март 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 5 март 2010 г.

На свое заседание от 05 март 2010 г. КФН взе следното решение:
1.Одобри програма с мерки за привеждане на капиталовата адекватност и ликвидност на УД „Оверон Финанс” АД, гр. София, в съответствие нормативните изисквания, приета от съвета на директорите на УД на 19 февруари 2010 г.