Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 4 юли 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 4 юли 2008 г.

На свое заседание от  4 юли  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на Здравноосигурителен Фонд „Далл Богг: Живот и Здраве” ЕАД. Лицензията дава право дружеството да предлага здравноосигурителен пакет «Комплексна медицинска помощ и грижа за здравето».
Едноличен собственик на новото дружество е «Търговска лига – Национален аптечен център» АД. „Далл Богг: Живот и Здраве” ЕАД е с едностепенна система на управление, като в състава на СД влизат : Тихомир Каменов – председател на СД, Тони Веков зам.-председател и изпълнителен директор, Славейко Джамбазов – член на СД и изпълнителен директор, Григор Горчев – член на СД, Таквор Бохосян – член на СД, Младен Григоров – член на СД.

2. Одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Балкантурист Елит” АД, гр. София. Допълнението на проспекта се отнася до броя на акции, които ще бъдат предложени на публиката, като той се увеличава от 15 268 031 акции на 35 625 405 акции.