Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 4 октомври 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 4 октомври 2012 г.

На свое заседание от 4 октомври 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава одобрение на  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за замяна на „Блек Сий Проджект” ООД със „Кепитъл Сити Център” ООД като обслужващо дружество по отношение управление и обслужване на недвижимите имоти и счетоводно обслужване.

2. Отнема лиценза на „Фико Инвест” за извършване на дейност като инвестиционен посредник във връзка с тяхно заявление.

3. Издава разрешение на „Адмирал Иншурънс Брокер” ООД за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Румъния.

4. Издава разрешение на „Джи Пи Ей Груп” АД за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Кипър и Република Италия.

5. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на застрахователна компания «Български имоти» АД в застрахователно акционерно дружество «Булстрад Виена Иншурънс Груп» АД.

6. Одобрява промени в устава на „Сити Пропъртис” АДСИЦ.