Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 4 март 2004 г. - издаден...

Решения от заседание на КФН от 4 март 2004 г. - издаден лиценз за управляващо дружество на “ОББ Асет мениджмънт” ЕАД, приети изменения и допълнения на Наредбата за задължителното застраховане, одобрен проект на Указания за тълкуване и прилагане на чл.129,

1. КФН издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество на “ОББ Асет мениджмънт” ЕАД.

2. КФН прие на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 4 за задължителното застраховане. Предстои наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник

3. Комисията одобри проект на Указания за тълкуване и прилагане на чл.129, ал. 1, т.3 и чл. 201, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване относно:
- възможността лихвите по ревизионните актове за начет за новите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване да бъдат третирани при отчитането  в индивидуалната партида като вноски.
- Начина на отразяване  на лихвите по ревизионните актове за начет
- Възможността пенсионноосигурителното дружество да удържа такса по чл. 201, ал.1, т.1  
Указанията можете да намерите на интернет страницата на КФН в раздел “Документи”, подраздел “Указания и изисквания”.