Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 3 ноември 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 3 ноември 2009 г .

1. Издава одобрение на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София за смяна на две обслужващи дружества - „ЕЛАРГ агро” ЕООД  относно дейността, свързана с комасация на земеделски земи и управление на комасираните недвижими имоти и „ЕЛАРГ уинд” ЕООД, чиято дейност е свързана с извършване на проучвания и анализи относно идентифициране на недвижими имоти, подходящи за развитие на ветроенергийни паркове и управлението на тези недвижими имоти.

2. Одобрява промени в устава на  „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гласувани на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено през месец юни 2009 г. Промените в устава целят отразяване на последните изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 3. Издава допълнителен лиценз на ЗД „Бул Инс” АД за предлагане на застраховка „Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на морски плавателни съдове” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”.