Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 25.05.2004 г.

Решения от заседание на КФН от 25.05.2004 г.

1. По искане на Агенция за приватизация КФН прекратява производството по  вписване в регистъра като публични дружества  на “Бояна филм” ЕАД, гр. София и “Елисейна” ЕАД, гара Елисейна
 
 2. Комисията издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на “Доброволна осигурителна мрежа Здраве” АД (в процес на учредяване), гр. София. Дружеството предлага два пакета услуги – “Интегрирана медицинска помощ” и “Възстановяване на разходи”.