Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2008 г.


На свое заседание от 19  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект на „България Платиниум Груп” ЕАД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Емисията е размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 8.70 % на годишна база, лихвени плащания на всеки 3 месеца. Срокът на облигационният заем е 45 месеца, считано от 22.08.2008 г.

2. Потвърди проспект на „БАКБ” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия ипотечни облигации. Емисията е размер на 35 000 000 евро, разпределени в 3 500 броя обикновени обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 10 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.25 % на годишна база, лихвени плащания на всеки 6 месеца. Срокът на облигационният заем е 36  месеца, считано от 29.07.2008 г.

3. Призна на Ивайло Пенев придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.