Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 13 октомври 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 13 октомври 2010 г.

На свое заседание от 13 октомври 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава на УД „Нюуей Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна, да прекрати дейността на управляваните от него договорни фонда „Нюуей Индекс плюс” и „Нюуей Нова Европа”. Одобрява ликвидатор на двата фонда и отнема разрешението за организиране и управление на договорните фондове, издадено на управляващото дружество „Нюуей Асет Мениджмънт” АД.

2. Разрешава на „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София, да осъществи публично предлагане на територията на Република България на дяловете на подфондове на инвестиционния фонд BayernLB, управляван от управляващо дружество BayernInvest Luxembourg S.A.