Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 12.01.2005 г.

Решения от заседание на КФН от 12.01.2005 г.


1. КФН одобри търгово предложение от „Сереол Холдинг” Б.В., Холандия, за закупуване на акции на „Калиакра” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк” ЕАД. Предложената цена за една акция е 47.45 лв.

2. Прие Указания относно предоставяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация.