Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 септември 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 11 септември 2012 г.

На свое заседание от 11 септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Костенец -ХХИ” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 236 277 лв. на  1  042 593 лв. Емисията е  в размер на 806 316 лв., разпределена в 806 316 броя обикновени, безналични, акции с право на глас и номинална стойност 1 лв.

2. Одобрява промени в устава на „Хелт енд уелнес” АДСИЦ.

3. Одобрява промени в устава на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ.