Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 май 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 11 май 2005 г.

1. КФН  вписа като емитент  инвестиционното дружество от отворен тип “СГАМ Фонд”, Люксембург.  Потвърди проспект за публично предлагане на акции от следните  подфондове на дружеството:
1. “СГАМ Фонд / Акции от Европа” (SGAM Fund / Equities Europe);
2. “СГАМ Фонд / Международни акции” (SGAM Fund / Equities International);
3. “СГАМ Фонд / Акции на водещи американски компании” (SGAM Fund / Equities US Concentrated Core);
4. “СГАМ Фонд / Европейски облигации” (SGAM Fund / Bonds Europe);
5. “СГАМ Фонд / Световни облигации” (SGAM Fund / Bonds World);
6. “СГАМ Фонд / Паричен пазар (евро)” (SGAM Fund / Money Market (Euro)) (В този подфонд не се издават акции от клас “Р”);
7. “СГАМ Фонд / Паричен пазар (щатски долари)” (SGAM Fund / Money Market (USD)) (В този подфонд не се издават акции от клас “Р”).

Инвестиционен посредник и дистрибутор на акциите е  СЖ Експрес Банк АД

2. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на дялови единици на взаимния фонд “Капитал Инвест Гарантирана Кошница 2010 г.” Управляващо дружество на фонда е „Капитал Инвест”, дъщерно дружество на  Банк Аустрия Кредитанщталт Групе” ГмбХ.

Инвестиционен посредник и дистрибутор на дяловете на фонда е HVB Банк Биохим АД.