Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 31.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 31.03.2020 г.


На заседанието си на 31.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 8560 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Разширява издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД с инвестиционни дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 4, т. 6 и т. 7 от ЗПФИ.
 
3. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преобразуването чрез вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД.