Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.12.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 29.12.2015 г.

На заседанието си на 29.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия и на Кралство Испания относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.