Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 29.02.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 29.02.2016 г.

На заседанието си на 29.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава на Зорница Николова-Захариева пълна правоспособност на отговорен актюер по чл. 2, т. 1 от наредба № 31, придобита след положен успешно изпит пред професионална организация на актюерите.
 
2. Издава разрешение за доброволно прекратяване на „Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София, и отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане на дружеството.