Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.07.2004 г.

Решения от заседание на КФН на 28.07.2004 г.

На  заседание от 28.07.2004 г. КФН взе следните решения:      

1. Отне правото на "Булфин инвест" АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 
2.Прие Указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, относно откази за разглеждане на заявления за промяна на участие и/или за прехвърляне на средства, поради оттегляне на подадено заявление от осигурено лице.
 Пълния текст на Указанията може да намерите на интернет страницата на КФН, в раздел "Документи" - "Указания" .