Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 28.05.2019 г.

 

 
На заседанието си на 28.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение за намаляване капитала на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с 4 800 000 броя акции.
 
2. Заличава застрахователните агенти „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра, воден от КФН, както и застрахователните брокери „Вива брокер инс” ООД и „Юнион брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
3. Приема Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за второто полугодие на 2019 г. (за периода 1 юли – 31 декември 2019 г.).
 
3. Изпраща писмо до „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на обслужващото дружество „Енида Инженеринг“ АД с „Хюбнер Финанс“ ЕООД.
 
4. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ (УПФ „ПОИ“).
 
6. Изпраща писмо до ПОК „Съгласие” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Съгласие“.