Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 28.04.2020 г.


На заседанието си на 28.04.2020 г. КФН реши:

1. Освобождава за 2020 г. „Амилум България” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с квоти за емисии (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

2. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД (с предишно наименование „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Обединеното кралство (FCA) относно прекратяването на договора на инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с използвания от него обвързан агент - Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания.

4. Изпраща писмо до „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

5. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.