Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27 януари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 27 януари 2010 г.

На свое заседание от 27  януари 2010 г. КФН взе следното решение:
1. Управляващото дружество „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, може да започне да предлага на територията на Република България дялове на подфондовете: Подфонд –„(ЛФ) Акции – Фонд турски акции” и Подфонд „(ЛФ) Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30” на договорен фонд „(ЛФ)”, управляван от „Юробанк И Еф Джи Фонд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А.
2. Прекратява производството по потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на „Лев Инвест” АДСИЦ по тяхно искане.
3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Станислава Керелска.