Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 27.12.2016 г.

На заседанието си на 27.12.2016 г. КФН реши:

1. Не стартира производство по постъпило заявление от „Юропиън – Американ Кепитъл Груп”, Калифорния, САЩ, относно планирано увеличение на капитала на ЗК „Юроамерикан” АД, поради неокомплектоване на преписката.