Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.01.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 27.01.2017 г.

На заседанието си на 27.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, във връзка с постъпило с заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

2. Изпраща писмо до Софийски градски съд, с което изисква представянето на удостоверение за наличие на образувани пред съда търговски дела срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. Изпраща писмо до „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, с което уведомява дружеството за установените от КФН индикации за наличие на основания за спиране на административното производство по издаване на одобрение на промени в устава му.

3. Изпраща нотификационното писмо за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Изпраща уведомително писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за изпращането на документите.