Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.10.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2015 г.

На заседанието си на 26.10.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща нотификация до полския регулаторен орган относно промяната на управителя на клона на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Република Полша, както и на допълнителните видове финансови инструменти, по отношение на които клонът на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Полша ще започне да предоставя инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги в съответствие с издадения му лиценз.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.
 
3. Одобрява проект, изготвен на основание чл. 288б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.