Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.09.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 26.09.2016 г.

На заседанието си на 26.09.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за доброволно прекратяване на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич. Отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане на Взаимозастрахователна кооперация „Доруджа – М – Живот”.

2. Уведомява компетентния орган  на Република Франция и Република Румъния за намерението „Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Франция и Република Румъния.

3. Приема на първо четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на сайта на КФН за даване на бележки и предложения по него в рамките на 14-дневен срок. Същият е изпратен на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.