Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г.

На заседанието си на 26.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Отказва да издаде лиценз на „Етика Глобал Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва да издаде лиценз на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Отказва да издаде лиценз  на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
4. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Ширинян за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции от капитала на „Метрон” АД, гр. София.
Обект на настоящото предложение за изкупуване са 5 229 броя акции от капитала на „Метрон” АД, представляващи 0,52 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от предложителя, е 6,50 лева.
 
5. Изпраща писмо на ИП „Плюс500БГ“ ЕАД (в процес на учредяване), с което изисква от дружеството да представи допълнително документи и да отстрани констатираните несъответствия във връзка с искането му за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане на допълнителна информация относно постъпило заявление за утвърждаване на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „БУЛ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
7. Отказва утвърждаването на „МАЗАРС“ ООД и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
8. Упълномощава председателя на Комисията за финансов надзор да подпише изменение № 3 на споразумението за делегиране с Европейския орган за ценни книжа и пазари относно ИТ проектите TRACE и FIRDS.