Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.02.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2021 г.


На заседанието си на 25.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Веселин Ангелов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Ивета Плякин за прокурист на „ЗАД ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
2. Заличава „ВЕСТ КОНСУЛТ” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
3. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „Финансова къща Евър” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на техните територии.
Изпраща писма до компетентните органи на Полша и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „Финансова къща Евър” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
4. Изпраща нотификация до компетентния орган на Италия относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на нейната територия.
Изпраща писма до компетентните органи на Германия, Испания, Полша и Франция във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „БенчМарк Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писма до компетентните органи на Германия и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Евро-Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Франция относно оттегляне на намерението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейната територия.