Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24 януари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 24 януари 2015 г.

На заседанието си на 24 януари 2015 г. КФН реши:

1.Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД;

2. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за признаване на придобита квалификация на Николай Диянов Димов;

3. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД;

4. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД от останалите акционери на дружеството;

5. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.