Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.07.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.07.2017 г.

На заседанието си на 24.07.2017 г. КФН реши:
 
1. Удължава срока до 28.08.2017 година за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  “Плюс 500БГ” ЕАД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи
 
2. Потвърждава приемането на заявленията от Групама” СА, Франция (Grupama SA) и от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион”, Франция, относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Животозастраховане” ЕАД и информира заявителите, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.
 
3. Потвърждава приемането на заявленията от Групама” СА, Франция (Grupama SA) и от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион”, Франция, относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Застраховане” ЕАД и информира заявителите, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.