Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2016 г.

На заседанието си на 23.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Прие предложение относно провеждане на регулярни срещи на Комисията за финансов надзор с поднадзорни лица. Информация относно начина на провеждане на срещите ще бъде оповестена на официалния сайт на Комисията.

2. Прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.