Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 22.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:

1. Днес се разгледаха последните заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
От разгледаните до 22.10.2020 г. заявления се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:
Входящ номер
1. РГ-06-2187-1 от 29.09.2020 г.
2. РГ-06-2312-1 от 30.09.2020 г.
3. РГ-06-1509-1 от 01.10.2020 г. 
4. РГ-06-2313-1 от 01.10.2020 г.
5. РГ-06-2267-1 от 02.10.2020 г.

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
Входящ номер
1. РГ-06-2124-1 от 25.09.2020 г.
2. РГ-06-2310-1 от 29.09.2020 г.
3. РГ-06-2311-1 от 29.09.2020 г.
4. РГ-06-2257-1 от 29.09.2020 г.
5. РГ-06-2255-1 от 29.09.2020 г. 
6. РГ-06-2281-1 от 02.10.2020 г.
7. РГ-06-2314-1 от 02.10.2020 г.
8. РГ-06-1414-1 от 02.10.2020 г.

Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Това е последният списък с допуснати кандидати. Следете страницата на КФН и по-специално секция „Новини“, за да получите информация за мястото на провеждане на изпита.

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „БГ ИНТЕЛЕКТ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

3. Одобрява Евгени Недев за член на Съвета на директорите на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД. Изпраща писмо до дружеството с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на още един член на Съвета на директорите.

4. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип, както и във връзка с вписване на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип.